×
 

Resultat i Kråkbrinkens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året. Kråkbrinken blev en del av Pysslingen Förskolor i slutet av 2021 och därför redovisas endast resultatet från enkäten 2022 nedan.

Vi vill kommentera det övergripande resultatet med ett stort och innerligt tack till våra vårdnadshavare. Tack för att ni tar er tid att svara på undersökningen, ger oss feedback och för att vi har ert förtroende att utbilda och undervisa era barn! 

Årets fina resultat vittnar om att vår verksamhet går i linje med vårdnadshavarnas förväntningar på förskolans uppdrag. Särskilt glädjande är det att 100% anser att deras barn känner sig trygga i förskolan. Att skapa en trygg miljö med trygga relationer, både mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare, är grundläggande för att kunna utmana barnen till utveckling och lärande. 

68% av våra vårdnadshavare anser att de får den information de önskar om hur deras barn utvecklas i förskolan. Det är något vi kommer att arbeta vidare med för att öka upplevelsen av att man får mer av den information man saknar idag. Det kan ibland vara svårt att hänga med i den utveckling som sker och det blir intressant för oss att titta närmare på hur vi kan kommunicera detta ännu tydligare mot vårdnadshavarna. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling