×
 

Vår inriktning

Lärande för hållbar utveckling

‒ vi skapar handlingskompetens

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- bygger förtroende

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

En förskola i Norrtälje med lärande för hållbar utveckling i fokus

På Kråkbrinkens förskola i Norrtälje utgör lärande för hållbar utveckling A och O för vår dagliga verksamhet. Vi strävar efter att väcka, utveckla och bibehålla barnens lust att lära sig nya saker. Våra pedagoger arbetar också aktivt med att se omsorg, lärande och lek som en helhet. Genom vårt fokus på hållbar utveckling rustar vi barnen för kommande studier men även för livet i stort.

Vi lägger värdegrunden i inspirerande miljöer

Vi ser barnen som både medskapare av det samhälle vi lever i just nu, samt bärare av den framtid vi vill skapa. På Kråkbrinkens förskola arbetar vi redan från barnens tidiga år med att lägga grunden för de värderingar vi vill att barnen ska få med sig i livet för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tillbringar stora delar av vår verksamhet ute i vår härliga närmiljö där barnen får möjlighet att röra sig, vilket bidrar positivt till deras välmående och inlärning.

Den trygga förskolan i Norrtälje

Kråkbrinkens förskola i Norrtälje är en förskola där all personal samarbetar för barnens bästa. Hos oss står barnens utbildning och välmående i centrum. Våra engagerade pedagoger får barnen att känna sig sedda och hörda och utmanar dem på deras nivå, med detta lägger vi en god grund för trygga barn som mår bra och utvecklas utifrån sin förmåga. Vi strävar efter att alla barn i våra förskolor ska få möjlighet att skapa handlingskompetens ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv!

Här kan du läsa mer om Kråkbrinken.

Barn som sitter på stor stock ute i skogen