×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Att samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare fungerar bra är viktigt för barnet och som vårdnadshavare har du möjlighet att få information, delaktighet och inflytande genom nedan nämnda planerade forum. Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan.

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet vid lämning och hämtning är viktigt för oss. Då har du och pedagogerna en dialog för att samverka kring barnets trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnet uppmuntras att själv berätta och visa sin dag på förskolan med stöd av pedagogerna.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuder vi två gånger per läsår, önskas ytterligare samtal ordnar vi det. Efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal.

Föräldramöte

Föräldramöte erbjuder vi två gånger per läsår. Då har vi möjlighet att informera och samt diskutera tillsammans kring förskolans verksamhet. Vad arbetar vi med just nu och hur ser planeringen ut framåt. Det är också en bra möjlighet att träffa andra vårdnadshavare och knyta kontakter.

Mitt Pysslingen för löpande information

Mitt Pysslingen är vår digitala plattform och kommunikationskanal till vårdnadshavarna. Där uppdateras kontinuerligt kring barnets utveckling och lärande i bild och text och detta ligger till grund för utvecklingssamtalet. I plattformen skickas även veckobrev/händelsebrev med information om vad de gjort under veckan. Även ledningsteamet skickar månadsbrev samt annan viktig information via Mitt Pysslingen.

Föräldraforum

Föräldraforum är ett forum där förskolans ledningsteam bjuder in alla vårdnadshavare att ta del av förskolans utveckling. Där presenteras planer, idéer och nyheter som rör hela förskolan. Här diskuterar vi frågor som rör förskolan ur olika perspektiv, lyfter aktuella frågor och funderingar kring förskolans läroplan och undervisning samt informerar om vårt systematiska kvalitetsarbete.

Årlig kundundersökning

Varje år får du som vårdnadshavare svara på enkäter om förskolan och vår verksamhet.Det här är ett viktigt verktyg för vår utveckling framåt.