×
 

Om Johannelunds förskola

Vi utformar avdelningarnas lärmiljöer utifrån barnens ålder och förutsättningar och skapar hörnor som kan utmana dem vidare. Miljön är inbjudande och anpassad efter barnens ålder och intressen för att inspirera dem till egna val av aktiviteter. Ordning i rummen och var sak på sin plats skapar trygghet för barnen. Sång, dans och rörelse är viktiga inslag i förskolans vardag.

Projektinriktat arbetssätt

På Johannelund har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. Pedagogerna observerar och lyssnar in vad barnen är intresserade av och är sedan aktivt medforskande tillsammans med barnen. Barnen delas under dagen in i mindre grupper inomhus och utomhus för att skapa de bästa förutsättningarna för lek och lärande.

Lek och lärande

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem till att samspela och utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Leken har en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. 

Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

“Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan.”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar