×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Projektinriktat arbetssätt

Barnen får vara i fokus och driva projektet framåt med stöd av pedagogerna. Våra lärmiljöer är anpassade efter barnens intresse, ålder samt behov.
Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Lek och lärande

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Johannelund är förskolan i Vällingby som tar tillvara på barnens intressen

Pysslingen Johannelund är förskolan i Vällingby där vi vill inspirera barnen att våga utforska och utmana sig själva. Vi tar tillvara på barnens intressen och uppmuntrar till att de ska hitta på egna aktiviteter tillsammans med andra barn. Pedagogerna observerar och lyssnar och finns aktivt till hands under hela förskoledagen. Våra avdelningar är inbjudande och anpassade efter barnens åldrar för att vara en trygg plats för lärande. Vi är en förskola där barnen får vara sig själva och upptäcka nya saker varje dag.

Lek och lärande på vår förskola i Vällingby

På vår förskola i Vällingby går lek och lärande hand i hand. Lärmiljön är tillgänglig för alla barn och uppmuntrar till samspel. Våra pedagoger finns alltid till hands för att stötta kring utveckling, kommunikation, lärande och lek. Mycket av vår tid spenderas utomhus med lek på vår härliga gård, men vi gör även spännande utflykter till skog och naturområden där barnen får utlopp för sin nyfikenhet. Med sång, dans och rörelse skapar vi glädje och en kreativ plats med alla möjligheter för lärande.

Förskolan i Vällingby med god kommunikation

Som vårdnadshavare behöver du veta att ditt barn har det bra och trivs på sin förskola. Vi har daglig dialog med dig där vi informerar om barnets trivsel och utveckling på skolan. Två gånger per år har vi föräldramöten där du är välkommen att komma med idéer och förslag kring verksamheten.


Här kan du läsa mer om Johannelund.