×
 

Resultat i Johannelunds kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vi har flera områden som vi behöver arbeta vidare med. Vi har rekryterat och anställt ny personal på flera av våra avdelningar. Vår högsta prioritet just nu är att alla barn ska komma med glädje och förväntan till förskolan. Genom våra trygghetsvandringar får alla barn möjlighet att berätta för oss vad dom tycker är roligt samt vad som gör att de känner sig trygga hos oss. 

Vi har under vårterminen arbetat med berättande och högläsning samt introducerat olika digitala verktyg, vilket barnen redan gett oss positiv återkoppling på. Under våren kommer vi att bjuda in våra vårdnadshavare till delaktighet och dialog för att tillsammans fortsätta arbeta för ökad trivsel med förskolan. Genom vår nya digitala plattform “Mitt pysslingen” kommer vi att fortsätta vårt arbete med att visa hur barnen leker, lär och utvecklas hos oss.

Nöjd kund

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling