×
 

Hej Desirée!

Desirée Gullin är förskollärare på Hattstugan och har arbetat där i perioder sedan 2001. Hon uppskattar relationerna med barn och kollegor.

Namn: Desriée Gullin
Jobbar som: Förskollarare

  Vad gör Hattstugans förskola till en så bra plats för våra barn?

  ‒ Det lilla nära, tryggheten och relationerna. Vi lägger stor vikt vid varje individ. Alla känner varandra och har ett gemensamt ansvar. 

  ‒ Vi ligger i ett bra område och använder ofta närområdet med parker och grönområden för vår undervisning. Det ger en stor frihet, som uppskattas av både barn och pedagoger. 

  Hur länge har du jobbat här?

  ‒ Sedan 2001, 19 år från och till. Först som barnskötare, sedan bestämde jag mig för att fortbilda mig till förskollärare

  ‒ Jag trivs bra här. Det finns bra utvecklingsmöjligheter och jag känner att vi hänger med i det som händer i omvärlden, framför allt i förskolevärlden. 

  Vilken är din favoritstund på dagen?

  ‒ Förmiddagarna, då vi har den pedagogiska undervisningen. Då arbetar vi i mindre grupper där vi kan följa, se och stötta varje barn och hitta sätt att utmana dem i deras lärande. 

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på Hattstugan?

  ‒ Relationerna med barnen och kollegorna. Och att man är fri att själv forma det pedagogiska arbetet. 

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Att vi anstränger oss för att bygga upp relationerna och får till ett förtroende och en ömsesidighet där vi kan ha en bra dialog kring barnens bästa. På förskolan har vi en öppenhet för att alla är olika och vi möter varje individ utifrån deras särskilda erfarenheter och behov. 

  Namn: Desirée Gullin
  Jobbar som: Förskollärare