×
 

Resultat i Hattstugans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller främst att barnen ska få lugn och ro. Vi har gjort en handlingsplan där de viktigaste aktiviteterna är att skapa stabilitet genom trygga arbetslag samt likvärdighet och gemenskap över hela förskolan. Alla vårdnadshavare kommer via föräldraråd och månadsbrev att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet. 

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.