×
 

Resultat i Hattstugans kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med lugn och ro, vilket vi också kan se i resultatet. 

Vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller den pedagogiska lärmiljön och barnens trygghet. Vi har gjort en handlingsplan där de viktigaste aktiviteterna är kompetensutveckling och stöttning av ledningsteamet.

Alla våra vårdnadshavare kommer via föräldraråd och månadsbrev att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.