×

 

Våra inriktningar

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Vår undervisning utgår från ett projektinriktat arbetssätt där barnens behov och intressen styr. Vi undersöker och utforskar tillsammans för att hitta nya kunskaper.
Flickor skapar på förskola

Pedagogisk dokumentation

Används som reflektionsunderlag för att ge barnen delaktighet och inflytande över utbildningen och utmana barnen i deras lärprocesser.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du se vår fina gård och lärmiljöer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

  • Inga kategorier
  • På gång hos oss