×
 

Resultat i Vita Bergens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med lärmiljön utomhus, vilket märks i resultatet. Vi har till exempel satsat på att göra om vår gård och erbjuder även aktiviteter utifrån förskolans profil via Friluftsfrämjandet. Vi arbetar aktivt med friluftsfrämjande aktiviteter för att öka barnens möjlighet till stimulerande lärmiljöer.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.