×
 

Om Vita Bergen

Strax invid Vitabergsparken, i ett av kvarteret Kristallens barnrikehus, ligger förskolan Vita Bergen. Här finns plats för 52 barn att få utveckla sina talanger för livets upptäcktsresa.

Hållbar utveckling, Friluftsfrämjandet och Grön flagg

I utevistelsen ges mer rörelserum, frisk luft och möte med både natur och kultur. Närheten till parker, natur, kultur och kommunikationer ger oss stora möjligheter att variera vår verksamhet. Vi vill ta tillvara på möjligheterna som finns i naturen runt omkring oss i vårt fantastiska närområde samt värna om vår miljö och de djur som lever här.

Vi uppmärksammar också det skräp vi ser, pratar om återvinning samt om att ta hand om och värna om vår miljö. Vi källsorterar och besöker återvinningsstationen kontinuerligt tillsammans med barnen och reflekterar kring hur vi kan ta hand om vår planet. Vi använder mycket naturmaterial och återbruk till lärmiljöer och i verksamheten.

På detta sätt arbetar vi med hållbar utveckling och Grön Flagg med inriktning på naturvetenskap, djur och natur. Genom ett processinriktat arbetssätt med naturmaterial som utgångspunkt och utforskande som inställning, möter barnen läroplanens olika ämnen i ett gemensamt projekt efter deras intresse.

Språkutveckling

Språk och kommunikation är en stor del i vår undervisning, vi använder oss av bilder och tecken som stöd som TAKK. Vi arbetar med sagor och berättande, sjunger och rimmar, läser ofta böcker och använder vårt digitala bibliotek, Polyglutt. Vårt undervisningsspråk är svenska, men vi arbetar med alla barns modersmål.  

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete utgår ifrån Barnkonventionen och vi arbetar aktivt med trygghetsvandring och barns inflytande.

Vårt förhållningssätt präglas av respekt och varsamhet inför varje individ, lyhördhet och god kommunikation. Vi lyfter och stödjer olikheter i mötet mellan barnen.

Vårt hisstal

Förskolan ska vara en plats där alla ska trivas och utvecklas oavsett var du kommer från, vem du är och vad du ska bli. Där kunskap och medvetenhet finns och där mångfald är normen.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Vi vill göra vårdnadshavarna delaktiga”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar