×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Trygghet i närmiljön

Tillsammans upptäcker vi vad som finns omkring oss i skog och mark och bearbetar våra upplevelser i skapande och samtal. Genom trygghetsvandringar ges barnen möjlighet att påverka sin lärmiljö.
barnben som går på hinderbana ute

Musik och rörelse

Rörelseglädje är viktigt för oss! Därför startar vi våra dagar med rörelse och utevistelse tillsammans. Afrikansk dans och skridskoåkning är andra exempel på aktiviteter vi ägnar oss åt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Förskolan i Barkarby med barnens trygghet i fokus

  På Vålberga förskola i Barkarby tycker vi att tiden i förskolan ska vara en trygg, lärorik och rolig tid för hela familjen. Vi värnar därför om relationerna mellan våra pedagoger, barnen och er som vårdnadshavare. När du lämnar ditt barn hos oss kan du känna dig trygg med att barnet tas om hand av engagerade pedagoger som bemöter barngruppen med välvilja och respekt och utmanar varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Vi är också måna om att alltid finnas till hands för att besvara alla frågor och funderingar du som vårdnadshavare kan tänkas ha.

  Upptäckarglädje i närmiljön 

  Att leka och upptäcka nya saker är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande. 

  Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn till andra människor och att våga ta plats. Därför är utevistelse i vår närmiljö en viktig del i vår dagliga verksamhet. Vi packar ofta utflyktsväskan och upptäcker vad som finns omkring oss i skog och mark för att sedan låta barnen reflektera över vad de upplevt under dagen. På så sätt lär sig barnen om djur och natur på ett roligt sätt som känns meningsfullt för dem.

  Förskola i Barkarby som erbjuder roliga aktiviteter 

  Hos oss på Vålberga förskola i Barkarby får barnen prova på en mängd olika aktiviteter. Förutom spännande utflykter till olika platser deltar vi aktivt i kommunens breda kulturutbud. Vi samarbetar till exempel med biblioteket för att främja barnens läsglädje och låter barnen prova afrikansk dans.


  Här kan du läsa mer om Vålberga.