×
 

Vår inriktning

Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Hållbarhet

‒ hela vår verksamhet präglas av hållbar utveckling.

Tillsammans med barnen följer vi biologiska processer i vår egen trädgård och arbetar med skapande och återbruk i vår ateljé. Vi har ett medvetet, lekfullt samarbete med förskolans kök. Varje dag erbjuder vi rörelse, t.ex. yoga och dans.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Den inkluderande förskolan i Jakobsberg

Hovslagarens förskola i Jakobsberg är en trygg och inkluderande verksamhet där alla är välkomna. För oss är det viktig att alla barn känner sig sedda och hörda av våra pedagoger och som en del av gemenskapen i barngruppen. Därför arbetar vi aktivt med att se till alla barns rättigheter och uppmuntrar dem ständigt till att våga vara sig själva och acceptera och bemöta andra människor med öppenhet. På så sätt lägger vi grunden för trygga, fördomsfria och välmående individer.

Utomhusvistelse är en del av vår vardag

Forskning visar att barn som får vistas mycket utomhus bland annat får sänkta stressnivåer, en ökad motivation att lära samt ett bättre minne. Hos oss på Hovslagarens förskola i Jakobsberg är därför utomhusvistelse en naturlig del av barnens vardag. För att variera oss tillbringar vi både tid på vår fina gård och på flera olika platser i vårt vackra närområde.

Hållbarhet i fokus på vår förskola i Jakobsberg

På Hovslagarens förskola i Jakobsberg genomsyras den dagliga verksamheten av hållbarhetsfrågor. För att barnen ska få en förståelse för samband som rör människor, djur och natur drar vi nytta av vår närmiljö med gott om naturområden, där vi pratar om vad vi ser och kopplar det till hållbarhet. Barnen får även prova på att odla själva för att på ett roligt sätt lära sig om biologiska processer. Det barnen odlar får de sedan skapa någonting av tillsammans med förskolans kock. Vi har också en ateljé där barnen får vara kreativa, måla och experimentera med olika former av återbruk.

Här kan du läsa mer om Hovslagaren