×

barn som går, leker och rör sig på fotbollsplan

Om Utforskarna

Vi vill lägga grunden till ett livslångt intresse för sunda levnadsvanor. Därför genomsyras hela vår verksamhet av ett hälsofrämjande arbete. Vi ser till att varva daglig fysisk aktivitet med nedvarvning och ge barnen gott om tid för återhämtning. Vår mat lagas från grunden av egna kockar och materialet vi köper in har sin utgångspunkt i hållbar utveckling.

Som förskola har vi ett viktigt uppdrag när det gäller att tillgodose barns dagliga behov av fysisk aktivitet, därför är rörelse en integrerad del av vår dagliga verksamhet och pedagogik. Vi har tagit fasta på WHO:s riktlinjer när det gäller barn och fysisk aktivitet och erbjuder lustfylld, pulshöjande aktivitet varje dag.

Vi har rörelse spontant i vardagen, i planerade aktiviteter och på olika platser. På förskolan har vi dessutom tillgång till ett alldeles eget rörelserum som vi nyttjar flera gånger varje vecka.

Rörelse påverkar inte bara den fysiska förmågan i positiv riktning utan även inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Vi använder oss av rörelse som verktyg för undervisning inom en mängd områden. Bokstavsjakt, formpromenad och naturmemory är några exempel på aktiviteter från vår verksamhet där rörelse är en integrerad del av pedagogiken.  

Utevistelse

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet och alla barn på Utforskarna är ute minst en gång om dagen. Naturen är världens bästa lärmiljö om ni frågar oss, därför packar vi ofta utflyktsväskan och lämnar förskolans gård. 

Vår utemiljö och närmiljö ger ständigt barnen nya utmaningar som får dem att växa som individer och i grupp. Barnen vilar utomhus på vårt sovloft eller i vårt sovhus, vilket bidrar till deras välbefinnande. 

Grön Flagg och hållbarhet

På Utforskarna är vi övertygade om att en hållbar framtid börjar med barnen. Därför är vi anslutna till Grön Flagg, Håll Sverige rents verktyg för hållbar utveckling. Barnen får vara med och återvinna, återbruka, plantera och utveckla ett varsamt förhållningssätt till vår natur.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Vi på Utforskarna värnar om att ha en god relation och ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Utforskarna har plats för 150 barn fördelat på tio avdelningar med yngre respektive äldre barn. Förskolan har en gemensam ateljé och ett eget förskolebibliotek. Alla våra avdelningar arbetar mot samma mål, men verksamheten planeras utifrån den egna barngruppens förutsättningar, intressen och behov. Gemensamt för alla är att vi under dagen delar upp oss i mindre grupper och sammanhang.

Under sitt sista år går våra blivande skolbarn tillsammans på en egen avdelning, där aktiviteter, lärmiljö, utflykter och studiebesök är lite mer utmanande och anpassade efter de blivande skolbarnens behov och utveckling.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.