×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är viktig. För att du som vårdnadshavare ska kunna vara delaktig och för att beskriva förskolans verksamhet, har vi valt att ha olika mötesforum och informationskanaler.

Informationsmöte

Som ny familj på förskolan bjuds ni in till ett första informationsmöte för vårdnadshavare, där vi presenterar vår verksamhet och berättar hur inskolningen går till.

Inskolning

En god inskolning ligger till grund för att bygga upp varaktiga relationer och skapa trygghet. Inskolningen är början på ett samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi använder oss av en metod där vårdnadshavaren är aktiv och delaktig i verksamheten under tre till fyra dagar.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls minst en gång per läsår. I detta forum beskriver vi vår verksamhet och dess innehåll, samt presenterar avdelningens arbete för kommande termin. Det finns även möjlighet att diskutera verksamhetsfrågor och andra aktuella ämnen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per läsår erbjuder vi samtal med vårdnadshavare. I samtalen fokuserar vi på det individuella barnets utveckling och samtalar om hur barnets vardag ser ut.

Samverkansmöte

En gång per termin bjuder ledningsteamet in till samverkansmöte. I detta forum är en grupp av  intresserade vårdnadshavare välkomna att delta och har då möjlighet att lyfta frågor eller funderingar om och kring verksamheten.