×
 

Vår inriktning

Flickor skapar på förskola

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi ser barnen som aktiva, kompetenta från början med lust att lära och växa. Vår verksamhet präglas av utforskande och delaktighet.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen.

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Individuellt lärande i mindre grupper

Hos oss på förskolan Höjden i Hammarbyhöjden delas barnen in i mindre grupper med en variation av aktiviteter, vilket ger barnen en större möjlighet för utveckling och lärande. Mindre grupper gör att alla barn blir sedda och lär sig tillsammans med varandra i meningsfulla sammanhang. Hos oss får barnen ta del av aktiviteter både inomhus och utomhus. Bland annat spenderar vi mycket tid i den fantastiska skogsdungen som ligger precis i närheten av vår förskola.

En förskola i Hammarbyhöjden med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Hos oss på förskolan Höjden i Hammarbyhöjden arbetar vi med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. I vår pedagogiska miljö ges barnen möjlighet för lärande och lek, med tydlighet och inspiration som riktlinjer. I vår utmanande och levande ateljé skapar barnen sina egna uttryck i form av olika kreativa tekniker såsom lera och måleri. Allt i enlighet med 100-språkigheten som är en av grundstenarna inom Reggio Emilia-pedagogiken. Dessa aktiviteter har ett tydligt syfte och uppföljning i form av dokumentation från oss på förskolan Höjden.

Kommunikation och uppföljning av förskolan i Hammarbyhöjden

Vi utgår alltid från barnens intressen i ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Med hjälp av relevant forskning och utbildningar håller vi oss ständigt uppdaterade för att kunna reflektera kring begreppen kunskap och lärande. Uppföljning och dokumentation är en viktig del inom den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken. Detta innebär att du som vårdnadshavare alltid får en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen när du hämtar ditt barn.

Här kan du läsa mer om Höjden