×
 

lekplats förskolan gläntan

Om Gläntan

"Barnen är vår framtid. I varje möte formas den." Vår vision lägger grunden för den dagliga verksamheten på förskolan.

På förskolan Gläntan vill vi att varje barn ska känna sig sedda, trygga och tro på sin egna förmåga. Vi vill att varje barn ska utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Barns inflytande är viktigt på Gläntan. Genom att ta tillvara på barnens intressen och behov formas projekt där vi pedagoger utvecklar barnens förmågor utifrån läroplanens mål. Vi vill att barnen ska utveckla färdigheter och förmågor som de har användning av hela livet. En färdighet som vi lägger särskilt stor vikt vid, är att barnen utvecklar sin sociala förmåga. För oss är det när barnet lever sig in i andras intressen och behov, uttrycker sin åsikt, känner sig delaktigt och kan påverka sin vardag.

Hållbar utveckling och miljö

Gläntan är en Grön flagg-certifierad förskola. Det innebär att vi arbetar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar för att barnen i tidig ålder skall värna om vår miljö på ett medvetet sätt.

Vi har startat ett långsiktigt arbete som strävar efter en Giftfri förskola. Det innebär att de leverantörer vi samarbetar med för inköp av leksaker och annat material som barnen använder, arbetar med giftfria material som är godkända för våra barn. Det gäller även större inköp av möbler och dylikt. När det gäller våra råvaror och annan mat i köket övergår vi mer och mer till KRAV- och EKO-märkt. Vårt förhållningssätt är att vi alla kan bidra till en hållbar utveckling, i både det stora och det lilla.

Mindfulness och återhämtning

Vi använder oss av Mindfulness för att skapa tillfällen till eftertanke och lugn. Mindfulness handlar om att skapa medveten närvaro, där man utgår ifrån sina sinnen och är här och nu. Barnen får öva på att hålla fokus på sig själva och känna närvaro i sina egna kroppar. När barnen blundar och känner sin andning kan de komma till ro. Med hjälp av till exempel avslappnande musik, stenar och fjädrar får barnen känna och uppleva sin förmåga att fokusera, känna efter och känna sin egen kropp.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. I dagsläget har förskolan öppet 7.00-17.30.

Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog hjälper barn på förskola

"Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar