×
 

Resultat i Gläntans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Under det gångna året har vi fortsatt arbeta aktivt med att öka våra vårdnadshavares medvetenhet kring hur vi arbetar med digitalisering samt vår kommunikation i mötet med både barn och vårdnadshavare. Vi har också behållit vårt mål att ha en jämn och hög kvalitet på vår pedagogiska verksamhet.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra.

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan.

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.