×
 

Om vår inskolning

Det är en stor händelse att börja i förskolan! Därför vill vi att starten ska bli så bra som möjligt. Inskolningen är ett bra tillfälle för oss att lära känna varandra. Här får vi i lugn och ro lära känna ditt barn och få reda på mer om vad ditt barn tycker om, vilka rutiner hen är van vid och vad du som förälder tycker är viktigt för ditt barn.

Förskolan fungerar som ett komplement till hemmet och erbjuder barnet en funktionell och tilltalande miljö med en mångfald av aktiviteter. Tillgången på rikt material gör att barnet kommer att lära sig uttrycka sig på en mängd olika sätt, vilket skapar en bredd i barnets lärande under förskoleperioden

Föräldraaktiv inskolning

Backen tillämpar föräldraaktiv inskolning, där vårdnadshavaren eller annan närstående vuxen deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn. Inskolningen startar med ett inskolningssamtal där förälder eller annan anhörig får möjlighet att delge personalen information om barnet som kan vara av betydelse inför inskolningen. Exempelvis hur barnet vill bli tröstat, speciella favoritsånger och annat. 

Inskolningen pågår i tre dagar. Genom att vårdnadshavaren stöttar och medverkar i olika aktiviteter, visar denne för barnet att förskolan är en trygg plats att vara på. Det är också ett bra sätt för vårdnadshavaren att få insyn i förskolans verksamhet och arbetssätt, vilket förhoppningsvis genererar i en god relation redan från start. När barnet sedan lämnas får vi i mindre grupper möjlighet att bygga upp en varaktig relation med barnet och visa att pedagogerna finns till för stöd och trygghet när föräldern inte är närvarande.

Under inskolningen får vårdnadshavaren i uppgift att sy en avbild av barnet i form av en docka. Genom ”jag-dockorna” och barnets personliga fotobok kan vi sedan arbeta med att synliggöra barnen för varandra. Dockor och fotoböcker fungerar även som värdefulla verktyg i arbetet kring olikheter, normer och värden.

Introduktions- och inskolningsmöte

Om barnet börjar på förskolan i samband med höstterminen kommer barnet ingå i en gruppinskolning. Nya föräldrar/vårdnadshavare bjuds då in till ett introduktions- och inskolningsmöte som mer i detalj beskriver organisation, inskolningen, en dag på förskolan, bra att känna till, eventuella reaktioner hos barnet den första tiden samt förskolans förväntan på den som skolar in barnet för att starten ska bli så positiv som möjligt.

Om barnet däremot börjar mitt i terminen bjuder vi endast in barn och vårdnadshavare till ett inskolningssamtal samt till en uppföljning efter inskolningen. 

Att tänka på inför inskolningen

När ni tackat ja till en plats hos oss, skickar vi all information ni behöver inför inskolningen. Pedagogerna på förskolan kommer även att kontakta er via telefon för att informera om inskolningen. Som förälder eller närstående vuxen kan det vara en god idé att förbereda din arbetsplats på att du kommer att vara upptagen med att skola in ditt barn på förskolan under den närmaste tiden. 
Inskolningen blir ofta bäst när man kan ta det lugnt och känna sig avslappnad. Du kommer vara med i verksamheten under inskolningen och vi kommer att både vara inomhus och utomhus. Ta med extrakläder och regnkläder att lägga på hyllan. Du behöver också se till att förskolan har korrekta kontaktuppgifter till dig.

Vi ser fram emot en rolig tid och ett gott samarbete kring ditt/ert barn!

Pyss går till förskolan

För att ge både barn och vårdnadshavare en så trygg inskolning som möjligt påbörjar vi i Pysslingen förskolor, inskolningen redan innan det första besöket i förskolan, genom att boken “Pyss går till förskolan” kommer hem i brevlådan. 

I samtal om boken kan du och ditt barn  i lugn och ro förbereda er för mötet med förskolan. Boken finns också som film:

Du kanske också funderar på...

Flicka hänger upp kläder på förskolan

Vilka kläder behöver mitt barn på förskolan?

När ditt barn blir sjukt

Vad ska jag tänka på när mitt barn är sjukt?