×
 

Vill du veta mer om Backen?

Varmt välkommen på visning av förskolan!
Det är öppna visningar så du behöver inte föranmäla dig till förskolan.                         

Onsdag 2/2 9.00-9.30

Onsdag 2/3 9.00-9.30

Onsdag 6/4 9.00-9.30

Onsdag 4/5 9.00-9.30

Onsdag 1/6 9.00-9.30

På visningarna får du möjlighet att se våra lokaler och en pedagog kommer ta emot er för att berätta mer kring vår verksamhet. Det finns också möjlighet att då ställa frågor till pedagogerna.