×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen.
Flickor skapar på förskola

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Backen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Hammarbyhöjden

Pysslingen Backen är förskolan i Hammarbyhöjden där lärande och lek bidrar till barnens utveckling. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet där den pedagogiska miljön har tagits fram för att vara inspirerande och utmanande med kreativa aktiviteter och tekniker. Vi jobbar i mindre grupper med aktiviteter både inomhus och utomhus. Barnen får möjlighet att utveckla goda relationer till såväl pedagoger som barn och kan lära sig tillsammans i sammanhang som utmanar. 

En förskola i Hammarbyhöjden där barnen är med och påverkar

På vår förskola i Hammarbyhöjden får barnen vara med och påverka. Vi observerar, analyserar och reflekterar över barnens lek och planerar vår verksamhet utefter detta. Även relevant forskning och nya utbildningar för våra pedagoger ligger till grund när vi planerar. Alla pedagoger träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och reflektera över barnen lärprocesser. På så vis kan vi säkerställa en tydlig struktur i vårt arbete och en pedagogisk dokumentation där barnen alltid får vara i fokus.

Förskolan i Hammarbyhöjden där relationer skapas

För oss är det viktigt att ha en god och regelbunden kommunikation med dig som vårdnadshavare. Med ett nära samarbete kan vi ge ditt barn en trygg förskoletid och du kan få inflytande och möjlighet att påverka ditt barns utveckling. Vi uppmuntrar till delaktighet och du får gärna vara med under en dag på förskolan för att på nära håll se hur ditt barn trivs hos oss.

Här kan du läsa mer om Backen.