×
 

Vår inriktning

Flicka målar med grön färg på förskola

Projektinriktat arbetssätt

På Trolleborgen har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi vill betona lekens betydelse för barnens utveckling och lärande.

Lek för lärande

Vi vill betona lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. Målet är att varje barn, på ett lustfyllt och innehållsrikt sätt ska utveckla sina förmågor till lärande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Trolleborgen är en projektinriktad förskola i Nälsta

På Trolleborgens förskola i Nälsta arbetar vi projektbaserat och utgår från barnens intressen och behov. Våra pedagoger observerar, analyserar och reflekterar för att hitta projekt som passar barnen. Barnen delas in i mindre grupper efter ålder för att de ska utmanas på lagom nivå, vilket leder till utveckling. I små grupper blir det lugn och ro och alla barn kan känna sig sedda och hörda. Vi lyssnar på barnen och de får göra sina egna val av aktiviteter för att varje dag på förskolan ska bli lustfylld och lärande.

En trygg förskola i Vällingby med plats för lek och lärande

Trolleborgen är en trygg och varm förskola i Vällingby där lek och lärande samsas. Vi har pedagogiska lärmiljöer både inomhus och utomhus där barnen får göra roliga och kreativa aktiviteter. Vi gör ofta utflykter till vår vackra närmiljö där barnen får utforska och upptäcka allt naturen har att erbjuda. På förskolans gård finns gott om plats för rörelseglädje där barnen kan utveckla sin kroppsmotorik.

En förskola i Nälsta där vi värnar om kontakten med vårdnadshavare 

För oss är det viktigt att både du och ditt barn känner er trygga hos oss. Därför har vi dagliga samtal vid lämning och hämtning där vi uppmuntrar barnen att själva berätta om sin dag på förskolan. Vi har också flera möten under terminen där du kan vara med och påverka vår verksamhet och ditt barns utveckling.


Här kan du läsa mer om Trolleborgen.