×
 

Vår inriktning

Natur

- vår verksamhet sker mycket utomhus. Med hjälp av förskolans elcyklar tar vi oss ofta till olika naturområden och parker. För de äldre barnen har vi en särskild utegrupp.

Projektinriktat utforskande arbetssätt

- med barnens intressen som utgångspunkt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Prästgatan är en omsorgsfull förskola i Helsingborg

Prästgatans förskola i Helsingborg är en varm och omsorgsfull förskola där vi engagerar oss i barnen. Trygghet och anknytning är två av våra ledord som vi jobbar mycket med och lärande sker både med planerade pedagogiska aktiviteter och under fri lek. Våra pedagoger är alltid närvarande och deltar aktivt för att barnen ska känna sig sedda och hörda. Under dagen delar vi upp avdelningarna i mindre grupper och gör aktiviteter anpassade efter barnens intressen, både inomhus och utomhus. 

En hållbar förskola i Helsingborg med närhet till naturen

På Prästgatans förskola vill vi att barnen redan från tidig ålder ska få med sig vikten av att värna om djur och natur och få kunskap om vår miljö. Vi gör ofta utflykter i vår natursköna närmiljö där barnen får utforska och upptäcka och få nya erfarenheter. Med hjälp av våra fina elcyklar tar vi oss runt till parker och naturområden och barnen får utlopp för sin nyfikenhet.

Dagliga samtal för en trygg förskoletid

På Prästgatans förskola i Helsingborg värnar vi om kontakten med dig som vårdnadshavare och har dagliga samtal både vid lämning och hämtning. Vi uppmuntrar barnen till att själva berätta om sin dag med stöd våra pedagoger. Vi har också flera forum, såsom föräldraråd och utvecklingssamtal, där du får vara med och påverka vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om Prästgatan.