×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Trollstugan är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Johanneshov

Trollstugan är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Johanneshov där vi anpassar vår verksamhet efter barnens intressen och behov. Våra pedagoger är närvarande på barnens nivå och observerar, analyserar och reflekterar för att barnen ska utmanas och utvecklas. Vi tror på att varje barn är en kompetent individ som kan kommunicera på över 100 olika språk och uppmuntrar barnen till samtal med varandra och med våra pedagoger. Hos oss är barnen i fokus och får lära sig nya saker varje dag.

En trygg förskola i Johanneshov med stimulerande lärmiljöer

Trollstugan är en trygg förskola i Johanneshov med stimulerande lärmiljöer både inne och ute. Vi har flera rum för kreativitet, lek och lärande samt en fin gård med gott om plats för barnen att röra sig. Barnen får här utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga. Vi tar även hänsyn till vikten av vila och återhämtning för att barnen ska få med sig en känsla för hälsa och välmående redan från tidig ålder. Genom att dela in barnen i mindre grupper skapar vi arbetsro och alla barn får lättare att känna sig lyssnade på.

Möten där du kan vara med och påverka

Vi värnar om kontakten med dig som vårdnadshavare och har dagliga samtal vid lämning och hämtning om ditt barns trivsel hos oss. Vi har även flertalet möten såsom utvecklingssamtal och föräldramöten där du kan vara med och påverka vår verksamhet och ditt barns utveckling.


Här kan du läsa mer om Trollstugan.