Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Eftersom du är en viktiga vuxna i ditt barns liv, så är samverkan med dig en viktig del i vårt arbete med barnen.

Inskolning

På Solrosen använder vi oss av en föräldraaktiv tredagars introduktion/inskolning, då du deltar i verksamheten och i dagens rutiner tillsammans med oss pedagoger. Genom ditt deltagande får barnet en trygg start på sin förskoletid och du får en inblick i hur verksamheten ser ut.

Uppföljningssamtal

Efter avslutad inskolning bjuder vi in till ett uppföljningssamtal. Där pratar vi om hur du och ditt barn upplevt introduktionen och om eventuella frågor du kan ha efter er första tid hos oss.

Det dagliga mötet

Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Samtalet vid lämning är stunden då du ger oss ett nuläge kring ditt barn, och vid lämning ger vi en uppdatering om hur dagen varit.

Uppstartssamtal

Vid starten på höstterminen erbjuds alla vårdnadshavare ett uppstartssamtal. Syftet är att vi tillsammans, hem och förskola, ska starta upp i ett gemensamt nuläge för just ditt barn. 

Utvecklingssamtal

Minst en gång per år bjuder vi in till ett utvecklingssamtal. Vi ser det som ett värdefullt möte där vi tillsammans pratar om just ditt barns utveckling och lärande och hur förskolan och hemmet kan arbeta tillsammans så att vi bildar en helhet i barnets utveckling. Det ger även dig som vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor och komma med önskemål.

Föräldramöte

Vi bjuder även in till ett föräldramöte varje termin. Under höstterminen har vi fokus på ”normer och värden” och under vårterminen bjuder vi in till ett möte med inriktning på ”utveckling och lärande”. På Solrosen vill vi göra våra vårdnadshavare så delaktiga i verksamheten som möjligt.

Förskoleforum

Ett par gånger per termin bjuder rektor och biträdande rektor in till ett öppet förskoleforum. Syftet med förskoleforumet är att skapa ett samarbete och en dialog mellan hem och förskola för att bidra till förskolans fortsatta utveckling.

Schoolsoft

Det är viktigt att du har möjligheten att vara delaktiga i ditt barns utveckling. Vi jobbar med skolplattformen Schoolsoft, vilket innebär att du kan följa ditt barns utveckling via dator, mobil eller surfplatta. I Schoolsoft hittar du också veckovisa verksamhetsloggar från pedagogerna och viktig information/verksamhetsbrev från ledningsteamet.

Årlig kundundersökning

Varje år får du delta i vår årliga kundundersökning där vi tar reda på vad alla vårdnadshavare tycker om oss. Det här är ett viktigt verktyg för utvecklingen av vår verksamhet.

Besök oss

Ni är alltid välkomna att vara med ert barn under en dag i verksamheten på förskolan Solrosen för att se hur vi har det.

Du som vårdnadshavare spelar en viktig roll vid inskolningen - vill du veta mer?