×
 

Våra inriktningar

Språk

Hela vår verksamhet präglas av språk och språkutveckling. Alla barn deltar dagligen i lässtunder och boksamtal.

Hållbarhet

Vi har eget kök på förskolan. Återvinning av mat och material är en del av förskolans pedagogiska planering.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Solrosen är en förskola i Råsunda med fokus på språkutveckling

  Solrosen är en förskola i Råsunda med stort fokus på språk, kommunikation och språkutveckling. Vi uppmuntrar barnen till språkliga möten både med varandra och med våra pedagoger. Hos oss ska alla barn känna att de blir lyssnade på och vågar uttrycka sina tankar och idéer. Vi läser ofta böcker tillsammans och lyssnar på sagor, vilket utökar barnens ordförråd och ger dem en mer komplex meningsbyggnad. Vi delar in barnen i mindre grupper för att främja samtal och språkutveckling. 

  En förskola i Solna med pedagogiska lärmiljöer

  På Solrosens förskola i Solna har vi pedagogiska lärmiljöer som utmanar barnen på en lagom nivå. Vi arbetar mycket med natur och miljö för att barnen ska få förståelse för naturens kretslopp och för sin delaktighet i kretsloppet. Vi besöker ofta vår natursköna närmiljö där barnen får utforska och lära sig mer om sin omgivning. De får med sig respekt för allt levande, något de bär med med sig livet ut.

  Dagliga samtal på vår förskola i Råsunda

  På vår förskola i Råsunda tror vi på att ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare för att förskolan ska vara en trygg plats för ditt barn. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning där vi uppmuntrar barnet att själv berätta om sin dag på förskolan, med stöttning av våra pedagoger.

  Här kan du läsa mer om Solrosen.