×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Projektinriktat arbetssätt

På Sjöfågeln har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi vill betona lekens betydelse för barnens utveckling och lärande.

Natur och miljö

Barnen får möjlighet att utveckla ett växande ansvar för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Sjöfågeln är en projektinriktad förskola i Hässelby

På Sjöfågelns förskola i Hässelby arbetar vi projektinriktat. Vi utgår från barnens behov och intressen och skapar lärmiljöer som utmanar på en lagom nivå för att barnen ska utvecklas. Våra pedagoger observerar och reflekterar för att kunna planera den dagliga verksamheten utifrån barnens önskemål. Alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på och uppleva att de får den stöttning de behöver.

En förskola i Hässelby med inriktning på natur och miljö

Sjöfågelns förskola i Hässelby är en förskola med inriktning på natur och miljö. Hos oss får barnen utveckla sin förmåga att ta ansvar för hållbar utveckling och lära sig mer om djur, natur och samhälle. Vi vill att barnen ska få med sig kunskap om vår miljö och hur vi tar hand om vår omgivning på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Barnen ska få utlopp för både sin kreativitet och nyfikenhet och känna att de vågar upptäcka och lära sig nya saker varje dag.

Dagliga samtal med dig som vårdnadshavare

För oss på Sjöfågelns förskola i Hässelby är det viktigt att ha en god kontakt med dig som vårdnadshavare. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning och bjuder in till olika möten, såsom föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi har också ett föräldraforum dit alla vårdnadshavare blir inbjudna för att få information om verksamhetens utveckling. Här har du möjlighet att dela med dig av dina tankar och idéer för att vår förskola ska kunna bli bättre.


Här kan du läsa mer om Sjöfågeln.