×
 

Våra inriktningar

Rörelse

På Sagoträdet inspirerar vi till rörelseglädje tidigt i barnets liv! Med mycket rörelse i vardagen får barnet både en god hälsa och en bra koncentrationsförmåga, som leder till ett ökat lärande.

Utforskande projektarbete

Barnens intressen och utforskande ligger som grund för hur vi formar innehållet i våra projekt. Detta ger barnen fullt utrymme för inflytande över sin utbildning.

Familjen i centrum

Vi jobbar aktivt för att både vårdnadshavare och barn ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Sagoträdet är en förskola i Älvsjö med utforskande pedagogik

  På Sagoträdets förskola i Älvsjö arbetar vi med utforskande pedagogik som innebär att våra pedagoger observerar, analyserar och reflekterar verksamheten. Pedagogerna är närvarande på barnens nivå och planerar aktiviteter utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi arbetar blockbaserat med de två blocken Normer & Värden och Utveckling & Lärande. Hos oss utmanas barnen på en för dem lämplig nivå så att de ska utvecklas och lära sig, samtidigt som de får en rolig och givande förskoletid. 

  Hälsa och rörelse

  På Sagoträdet inspirerar vi till rörelseglädje tidigt i barnets liv! Med mycket rörelse i vardagen får barnet både en god hälsa och en bra koncentrationsförmåga, som leder till ett ökat lärande. Förskolans gård erbjuder både ​en uppbyggd miljö som klätterställningar och naturmiljö som bjuder in till fysiskt aktiva lekar. Rörelse genomsyrar vår verksamhet och för att orka röra oss lagas god mat från grunden av förskolans egna kock. På förskolan Sagoträdet rör vi oss i vardagen!

  En förskola i Älvsjö med stimulerande lärmiljöer

  Sagoträdet är en förskola i Älvsjö med stimulerande lärmiljöer där barnen får vara kreativa och aktiva. Vi har en stor och fin innergård med odlingar, sandlåda och leksaker som hjälper barnen att utveckla sin motorik och skapar rörelseglädje. Inne på avdelningarna finns olika rum där vi kan dela upp våra aktiviteter så att alla barn får möjlighet att göra det som utmanar och utvecklar just dem. Vi göra ofta roliga utflykter till vår närmiljö där barnen får lära sig om vår omgivning och miljö.

  En trygg förskola med delaktiga föräldrar  

  För att Sagoträdets förskola i Älvsjö ska vara en trygg plats för både barn och vuxna har vi nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Våra pedagoger bjuder in till dagliga samtal vid lämning och hämtning där du får en muntlig rapport om barnets dag på förskolan. Vi har också föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal där du kan dela med dig av dina tankar och idéer och vara med och påverka vår verksamhet.

  Här kan du läsa mer om Sagoträdet.