×

 

Om Vårberga

På Vårberga förskola vill vi erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vår utbildning vilar på vetenskaplig grund och vi arbetar hela tiden med målstyrda processer utifrån förskolans läroplan.

I arbetet utgår vi alltid från barnens behov och intressen, vilket ger barnen inflytande över verksamheten. För att fånga barnens lärprocesser använder vi olika former av dokumentation där både pedagoger och barnen själva får reflektera över verksamheten. På så vis kan vi fånga deras nyfikenhet och utmana dem vidare i sina lärprocesser. 

Vi pedagoger ser oss som medforskare till barnen. Vi undersöker och utforskar tillsammans för att hitta nya kunskaper samt uppmuntrar barnen att själva försöka hitta lösningar på problem eller situationer de ställs inför, vilket utvecklar deras lärande.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Alla som kommer till vår förskola ska få ett förtroendefullt och professionellt möte med våra pedagoger”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Förskolan består av fyra åldersintegrerade avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. För att möta varje barns behov och intressen delar vi upp oss i mindre grupper under dagen. Vi arbetar projektinriktat och målstyrt mot alla delar i läroplanen utifrån barnens behov och intressen.

Vi lägger stor vikt vid förskolans lärmiljöer och det är viktigt för oss att samtliga lärmiljöer på våra avdelningar är tillgängliga för alla våra barn. Miljöerna ska vara stimulerande och omsorgsfulla och ge möjlighet till progression. 

Varje vecka träffas förskolans femåringar i tvärgrupper för att träna språk och matematik. Grupperna övar också mycket på sina sociala förmågor så att de är väl rustade när de sedan börjar i förskoleklass.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.