×
 

Våra inriktningar

Lantlig känsla mitt i stan

Förskolan erbjuder unik närhet till naturen. På vår gröna gård finns stora möjligheter till utforskande med bland annat odlingslådor och motorikbanor.

Tydliggörande pedagogik och stimulerande lärmiljöer

Vi vill ge alla barn förutsättningar att lyckas och erbjuder en rolig, trygg och lärorik utbildning, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du se vår fina gård och lärmiljöer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Vårberga är en omsorgsfull förskola i Riseberga 

Vårberga är en trygg och omsorgsfull förskola i Riseberga med barnen i fokus. Här får barnen utvecklas på ett lustfyllt sätt där vi utgår från barnens intressen och behov när vi planerar våra aktiviteter. Våra pedagoger är aktivt med på barnens nivå för att observera och reflektera och fånga barnens lärprocesser. Vi arbetar med målstyrda processer där vi utgår från vår läroplan och mixar planerade pedagogiska aktiviteter med fri lek. Barnens nyfikenhet främjas och tillsammans utforskar vi nya saker och uppmuntrar barnen att själva hitta svar på sina frågor. 

En förskola i Malmö där naturen är närvarande

På Vårberga förskola i Malmö utgår vi från tankesättet att allt vi kan göra inne kan vi göra ute. Vi gör ofta utflykter i förskolans natursköna närmiljö, där vi besöker såväl parker som hav och strand. Barnen får utforska omgivningen med stöttning av våra pedagoger. Många av våra upptäckter tar vi med oss in i arbetet på förskolan och fördjupar oss i för att få nya kunskaper. Vi har även en fin gård med gott om plats för rörelseglädje och lek.

En förskola i Riseberga där vi värnar om kontakten med vårdnadshavare

Vi är en förskola i Riseberga som värnar om god kontakt med dig som vårdnadshavare. Vi har dagliga samtal vid lämning och hämtning där vi uppmuntrar ditt barn att själv berätta om sin dag på förskolan. Vi har också flera möten per termin där du som vårdnadshavare kan vara med och påverka vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om Vårberga.