×
 

Om Vårängen

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vårängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Utforskande och delaktighet är grunden i vår utbildning.

Vi bär en djup respekt till barnen och deras vilja att utforska världen. Barnens kreativitet, idéer och fantasier driver vårt projektinriktade arbete framåt i riktning mot läroplanens mål. Ett transdiciplinärt sätt att förhålla oss till undervisning gör att olika ämnen får leva i växelverkan med varandra sida vid sida. Förbindelser mellan olika ämnen skapar mening och sammanhang. 

Vilken väg vi tar mot målen är vi alla, barn som pedagoger, en del i att finna. Hos oss får barnen möjlighet att i sitt utforskande använda sig av olika uttrycksformer och möjlighet att se saker utifrån olika perspektiv.

Demokrati i vardagen

Genom att reflektera över varandras olika sätt att förstå omvärlden på och genom att belysa våra subjektiva strategier får barnen möjlighet att leva i demokrati i vardagen. Ord som samarbete, solidaritet och olikhet är viktiga i vår reflektion med barnen i vårt demokrati- och värdegrundsarbete.

Lyssnande, dokumentation och reflektion är viktiga ord i vårt systematiska kvalitetsarbete. Barn, vårdnadshavare och kollegor ‒ alla är vi delar i detta arbete som tillsammans skapar en helhetsbild av vårt nuläge och våra kommande utmaningar.

Vi väcker barnets språklust

På Vårängen finns flera pedagoger med fördjupade kunskaper kring språk och kommunikation. Vi använder oss av flera olika språkutvecklande arbetssätt. Pedagogerna har utbildning inom hörselområdet och kan teckenspråk. 

Hos oss har alla barn möjlighet att ta del av Polyglutt i hemmet. Polyglutt är ett digitalt bibliotek som ger möjlighet att lyssna på böcker på olika språk. Här kan du läsa mer om det.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar