×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Barnens fantasi ligger till grund för undervisningen. Utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

Vi väcker barnets språklust

Flera av våra pedagoger har fördjupade kunskaper kring språk och kommunikation.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik 

Hos oss på Vårängens förskola i Flemingsberg arbetar pedagogerna med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Två av de bärande idéerna inom Reggio Emilia är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och att barnens egna tankar, frågeställningar och intressen ska påverka hur lärandet sker. Genom att barnen får vara delaktiga i sina egna läroprocesser och tillsammans får söka svar på sina frågeställningar blir undervisningen både mer meningsfull och effektiv.

Förskolan i Flemingsberg med språk och kommunikation i fokus 

Språk och kommunikation är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Våra pedagoger arbetar därför aktivt för att utveckla och fördjupa barnens språk och kommunikationsförmåga. I sitt utforskande får de lära sig att använda flera olika uttrycksformer, såväl verbalt - med hjälp av till exempel sånger och högläsning - som fysiskt med hjälp av olika material, på ett sätt som känns meningsfullt och roligt för dem.

En förskola i Flemingsberg som tillämpar demokrati i vardagen 

På Vårängens förskola i Flemingsberg genomsyras den dagliga verksamheten av ett aktivt demokrati- och värdegrundsarbete. Vi vill ge barnen en förståelse för demokratiska principer, någonting som vi bland annat arbetar med genom att reflektera över våra egna och andras sätt att förstå omvärlden på. Vi diskuterar även olikheter och vikten av att människors olikheter ska respekteras. På så sätt lägger vi en god grund för ett sunt och solidariskt förhållningssätt gentemot andra människor.


Här kan du läsa mer om Vårängen.