Vanliga frågor om Pysslingen

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Hur många pedagoger har ni på er förskola?

Pedagogtätheten har absolut betydelse, men ännu större betydelse har hur våra pedagoger organiserar sig utifrån de enskilda barnets eller barngruppens behov. En flexibel organisation som kan anpassa sig och omfördela pedagogtäthet utifrån temporära, tillfälliga eller kanske längre behov är nödvändigt för att varje barn ska få det hon eller han har rätt till. Fråga oss gärna om du vill veta mer om hur vi organiserar oss.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.

Vad är Schoolsoft och hur använder jag det?

Schoolsoft är ett verktyg för kommunikation och dokumentation. Du som förälder kan enkelt ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Våra pedagoger får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete. Du kan kan också läsa mer på Schoolsofts egen webbplats.

Varför använder ni Schoolsoft?

Schoolsoft används på alla AcadeMedias för- och grundskolor och är ett beprövat system med säker inloggning, anpassat till den nya EU-lagstiftningen (GDPR) som skyddar dina och ditt barns personuppgifter. Verktyget ger varje förskola goda möjligheter att på ett enkelt och säkert sätt se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande på förskolan.

Hur loggar jag in via webben?

 1. Gå till http://sms.schoolsoft.se/pysslingenforskolor/2fa
 2. Klicka på den blå länken: ”Klicka här för att logga in med Mobilt BankID”.
 3. Fyll i ditt personnummer och klicka på ”Nästa”.
 4. Du kommer nu att få fylla i din sexsiffriga kod för mobilt bank-id.
 5. Nu är du inloggad i Schoolsoft!

Du behöver alltså inget användarnamn eller lösenord för att logga in, utan ett mobilt bank-id som du skaffar hos din bank. Du kan logga in via en webbläsare i din dator, mobil eller läsplatta så länge du har internetuppkoppling.

Hur loggar jag in via appen första gången?

 1. Gå till App Store eller Google Play.
 2. Skriv ”Schoolsoft” i sökfältet.
 3. Ladda ner och installera appen.
 4. Öppna Schoolsoft-appen och skriv in namnet på ditt barns förskola.
 5. Välj ditt barns förskola i listan som kommer upp.
 6. Välj ”Vårdnadshavare” som användartyp.
 7. Klicka på ”Logga in”.
 8. Välj ”BANKID”. Om du har ett mobilt bank-id installerad i din mobiltelefon kommer du automatiskt att slussas till bank-id-appen. Om du inte har ett bank-id installerat i din mobil kommer du att få välja att logga in med bank-id på en annan enhet. Om du inte har något bank-id alls behöver du först skaffa det hos din bank.
 9. Följ anvisningarna i bank-id-appen.
 10. Nu är du inloggad i Schoolsoft!