×
 

Resultat i Ulriksdals kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vår verksamhet är fortsatt stabil och att barnen trivs på förskolan och med pedagogerna. 

Arbetet med trygghetsvandringen och grundstrukturerna samt en bra samverkan med vårdnadshavarna har lett till att barnen känner sig trygga hos oss.

Vi är även glada över att vårdnadshavarna på vår förskola vill rekommendera Ulriksdal till andra i ännu högre grad jämfört med förra året.

Vi kommer under läsåret 2021-2022 att fortsätta arbeta för att alla avdelningar ska hålla en jämn kommunikation gentemot vårdnadshavare vad beträffar information om deras barns utveckling och lärande på förskolan. 

Utvecklingsområden

Kommande år kommer vi att ta ett omtag på vår lärmiljö utomhus och se till att utbildning och undervisning uppnår samma värde även ute på förskolans gård. Vi kommer även stärka vår vision “En förskola med dörren på glänt mot omvärlden” och förtydliga förskolans profil med fokus på omvärldsperspektivet, hållbarhet och naturvetenskap.

Slutligen kommer vi även renodla förskolans femårsverksamhet i en långsiktig plan, vilket innebär att dörren mot omvärlden kommer att öppnas fullt ut. 

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.