×
 

Om Ulriksdal

Vi är en förskola med dörren på glänt mot omvärlden. Vår verksamhet utgår från att ta tillvara på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära.

Med det pedagogiska hjärtat i naturvetenskapen

Vi vill skapa sammanhang där det är möjligt för barnen att dela med sig av sina upplevelser och upptäckter med andra samt att det finns tid och utrymme för att hinna tänka och skapa en egen förståelse. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa arbetsro så att varje barns tankar och uttryckssätt ska få utrymme. 

Våra lärmiljöer inspirera barnen till olika typer av aktiviteter och möten. Mycket av vårt material stimulerar fantasin, ofta med inslag av naturen. Vi ser förskolan som en del av ett större sammanhang och använder närmiljöns tillgångar dagligen i vår arbete på förskolan till exempel genom utflykter.

Omvärlden berikar

För oss är det viktigt att det finns en tydlig plan för utveckling under hela förskoletiden. Vi arbetar för att det lilla barnet successivt ska utmanas på ett sätt som gör att det blivande skolbarnet är redo att ta nästa steg ut i världen när det lämnar oss för att börja i skolan. 

Våra yngsta barn möter en stimulerande och spännande gård, de lite äldre barnen gör utflykter till den närliggande skogen och våra 5-åringar går till Överjärva gård, där vi träffar en naturpedagog med lång erfarenhet av arbete på Solna Naturskola. 

På samma sätt arbetar vi även med barns inflytande kopplat till hur vi kan använda omvärlden som en berikande del av utbildningen. Att först få bli introducerad och lära känna omgivningarna, för att sedan kunna få göra egna val och se nya möjligheter. Under det sista året hos oss på förskolan bygger verksamheten för våra 5-åringar på deras nyfikenhet i relation till omvärlden och närmiljön. Utflykter och studiebesök görs för att söka svar på de frågor som barnen har.

Hållbarhet

På Ulriksdals förskola jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring hållbarhet. Vårt mål är att ge barnen en positiv framtidstro och möjlighet att stärka sina kunskaper om hur medvetna val kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska utveckla empati och förståelse för allt levande.

Förskolan har ett eget kök, vilket möjliggör för samtal och ett fördjupat pedagogiskt arbetet kring hållbarhetsfrågor. På vår gård får barnen möjlighet att odla i sin egen trädgård och prata om biologiska processer. Det som odlas får barnen ta med in till vår kock och tillsammans skapa något som går att äta.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Vårt mål är att både du och ditt barn ska känna er trygga och välkomna hos oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar