×
 

Hej Ahu!

Ahu Acaralp är barnskötare och har arbetat på Ulriksdal sedan 2016. Hon uppskattar att få vara en del av barnens vardag och dela deras glädje när de lär sig nya saker.

Namn:: Ahu Acaralp
Jobbar som:: Barnskötare

  Vad tycker du gör förskolan Ulriksdal till en bra plats för era barn?

  - Barnen får möjlighet att vara i en verksamhet med mycket variation. Förskolan berikas även av att vara mångkulturell vilket ger barnen möjligheten att vara i skiftande kulturella sammanhang.

  Vilka är dina favoritstunder på dagen?

  - De stunder när barnen gör nya upptäckter, det är fantastiskt att får vara en upptäckare tillsammans med dem. 

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på Ulriksdals förskola?

  - Det är att se barnens glädje när de ser och lär nytt, det är en ynnest att få vara med om det, ibland magiskt. Det tilltalar mig att vara en del av barnens vardag och att få bidra till att de lär och upptäcker nya saker. 

  Vad tänker du kring förskolans inriktning mot naturkunskap?

  - Vi arbetar mycket med barns möjligheter att få vara i mötet med teknik och natur, att få bli bekanta med fenomenen, lära sig nya begrepp, få en första förståelse om vad natur och teknik kan vara. Just nu är barnen väldigt intresserade av ljus, något vi använder oss av när vi planerar vår undervisning.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens vårdnadshavare?

  - Att de ska känna sig trygga med oss. Det är viktigt att bygga en tillitsfull relation och bjuda in till en öppen dialog för barnens bästa. 

  Namn:: Ahu Acaralp
  Jobbar som:: Barnskötare