×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap

Naturmaterial berikar våra kreativa lärmiljöer som präglas av ett hållbarhetstänk. Genom experiment väcker vi barnens nyfikenhet kopplat till naturvetenskap.

Omvärldsperspektiv/närmiljö

Vi använder oss av omvärldens och närmiljöns möjligheter i förskolans verksamhet. Barnen ska känna att de är en del av ett större sammanhang.
Pojke vattnar plantor

Hållbarhet

Från jord till bord. Förskolan har möjlighet till egna odlingar vilket möjliggör ett långsiktigt kretsloppsarbete över året tillsammans med barnen. Att få vara med och odla, skörda och kompostera.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Ulriksdal är en omsorgsfull förskola i Solna

På Ulriksdals förskola i Solna arbetar vi med barnens intressen och behov i fokus. Vi har lärmiljöer gjorda för utveckling och lärande. Barnen delas upp i mindre grupper för att skapa arbetsro och för att varje barn ska kunna känna att de blir sedda och hörda. Vi vill inspirera till roliga och lärorika aktiviteter som stimulerar barnens fantasi och främjar deras nyfikenhet. Hos oss får barnen fritt uttrycka sina tankar och tillsammans skapar vi en varm och genuin förskola där barnen får känna sig trygga.

En förskola i Ulriksdal där vi tar nytta av vår omvärld

På vår förskola i Ulriksdal använder vi oss av vår omvärld för att berika förskoletiden. Barnen introduceras till vår närmiljö där de får skapa en relation till naturen. De får utforska och upptäcka nya saker som vi tar med oss in i vårt arbete på förskolan. Vi vill tidigt ge barnen en positiv framtidstro och möjlighet att utveckla kunskaper om hur de själva kan bidra till en hållbar utveckling. På vår fina gård har vi odlingar där vi pratar mer om biologiska processer och odlar sådant som vi sedan kan äta.

Dagliga möten på vår förskola i Ulriksdal

För att både du och ditt barn ska känna er trygga på vår förskola i Ulriksdal har vi dagliga samtal vid lämning och hämtning. Du får en muntlig rapport om ditt barns trivsel hos oss och vi uppmuntrar barnet att själv berätta om sin dag på förskolan. Du får även vara med och påverka vår verksamhet genom möten som vi bjuder in till varje termin.

Här kan du läsa mer om Ulriksdal.