×

 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap

Naturmaterial berikar våra kreativa lärmiljöer som präglas av ett hållbarhetstänk. Genom experiment väcker vi barnens nyfikenhet kopplat till naturvetenskap.

Omvärldsperspektiv/närmiljö

Vi använder oss av omvärldens och närmiljöns möjligheter i förskolans verksamhet. Barnen ska känna att de är en del av ett större sammanhang.
Pojke vattnar plantor

Hållbarhet

Från jord till bord. Förskolan har möjlighet till egna odlingar vilket möjliggör ett långsiktigt kretsloppsarbete över året tillsammans med barnen. Att få vara med och odla, skörda och kompostera.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

På gång hos oss