×
 

Våra inriktningar

Nyfikenhet

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation och analys av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare.
Flickor skapar på förskola

Relationellt lärande

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas för att vara tydliga och inspirerande.

Så här ser det ut hos oss!

Den här filmen är inspelad hos oss på Typografen.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En trygg och stimulerande förskola i Hägersten

  Hos oss på Typografens förskola i Hägersten genomsyras den dagliga verksamheten av en Reggio-Emilia-inspirerad pedagogik. Våra pedagoger arbetar efter ett förhållningssätt som främst grundar sig i en övertygelse om att varje barn är kompetent och att de har en inneboende vilja att lära och utvecklas. I praktiken innebär detta att våra pedagoger är lyhörda inför de olika förmågor barnen besitter och att lärandet sker med utgångspunkt i barnens intressen och förutsättningar.

  Förskolan i Axelsberg med relationellt lärande i fokus

  Relationell pedagogik bygger på en helhetssyn där kunskap och omsorg bör integreras och att resultatet av ett gott socialt samspel i ett meningsfullt sammanhang ökar förutsättningarna för ett optimalt och lustfyllt lärande. Vi vill vara med och lägga grunden för förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer mellan barnen på våra avdelningar. Våra engagerade pedagoger arbetar därför aktivt med att lyfta barnens frågor och funderingar och att ge dem lagom stora utmaningar som de tillsammans får hjälpas åt att lösa.

  Inspirerande och utforskande lärmiljöer

  På Typografens förskola i Axelsberg får barnen lära sig nya saker i miljöer som är medvetet utformade med olika stationer för att inspirera till utforskande. De får till exempel uttrycka sig genom olika typer av bildspråk, såsom teckning och målning i en inspirerande ateljé. Delar av verksamheten äger även rum utomhus i form av roliga aktiviteter som tar avstamp i barnens intressen. 

  Här kan du läsa mer om Typografen.