×
 

Våra inriktningar

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap i samspel med naturen

På Tuvan är naturvetenskap en central del av vårt arbete. Vi är nyfikna när vi utforskar naturen och dess fenomen.
nyfiket barn har fångat en snigel pysslingen förskola

Naturen är vår vardag

Tuvan ligger när skogar, ängar och sjöar. Miljön inbjuder till utforskande, lek och lärande.
Flickor skapar på förskola

Barnens intresse som grund för projekten

Barnens nyfikenhet och intresseområden ligger till grund för våra projektarbeten under året. Vi pedagoger är närvarande och medforskande för att se varje barn.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Tuvan är en projektinriktad förskola i Saltsjöbaden

På Tuvans Förskola i Saltsjöbaden arbetar vi projektinriktat och anpassar vår verksamhet efter barnens intressen och erfarenheter. Barnen kan själva påverka sin dag på förskolan och erbjuds flera aktiviteter som leder till utveckling och lärande. Våra pedagoger är alltid närvarande på ett medforskande sätt för att se varje barn och få en förståelse för barnens intressen. Vi mixar planerade pedagogiska aktiviteter med fri lek och använder oss ofta av sång, dans och musik för att stärka barnens olika uttryckssätt.

En förskola i Nacka där vi utforskar naturen

Tuvans förskola i Nacka har naturen runt hörnet, vilket vi gärna utnyttjar. Vi gör ofta utflykter till vårt närområde för att upptäcka skog, ängar och hav. Barnen får utlopp för sin nyfikenhet och lär sig tidigt att få respekt för djur och natur. Många av våra upptäckter tar vi med oss in i vårt arbete på förskolan och fördjupar oss i. Vi har även två fina gårdar med plats för både lek och lärande. Här kan barnen röra på sig och utveckla sin motorik.

En trygg förskola i Saltsjöbaden där du kan vara med och påverka

Tuvan är en trygg och varm förskola i Saltsjöbaden där vi värnar om kontakten med dig som vårdnadshavare. Vi har dagliga samtal vi lämning och hämtning där vi uppmuntrar barnet till att själv berätta om sin dag på förskolan. Flera gånger per termin har vi möten där du kan dela med dig av dina tankar och idéer och påverka vår verksamhet framåt.


Här kan du läsa mer om Tuvan.