×
 

Vår inriktning

Lärande för hållbar utveckling

- vi skapar handlingskompetens

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En förskola i Kristineberg med lek och lärande i utemiljö 

På Tranans förskola i Kristineberg på Kungsholmen spenderar vi mycket tid utomhus. I vårt närområde har vi gott om spännande miljöer där barnen får leka och lära sig nya saker. Vi tar ofta med oss undervisningen ut, vilket ger fördelar såsom mer rörelse, frisk luft och bättre minne. Vår varierade miljö utmanar och inspirerar barnen till lek, lust och lärande. 

Engagerade pedagoger som sätter barnen i fokus

Hos oss arbetar engagerade och empatiska pedagoger som är måna om att varje barn känner sig tryggt och mår bra. Vi arbetar aktivt för att barnen ska våga ta plats och sätta gränser. Vi lägger även stor vikt vid att lära barnen samspela med varandra på ett bra sätt. På så sätt lägger vi grunden för trygga och självständiga individer med förmågan att skapa goda relationer till andra människor.

Förskolan på Kungsholmen med inriktning på hållbart lärande

Lärande för hållbar utveckling är en viktig grundbult i vår verksamhet och genomsyrar barnens vardag på Tranans förskola i Kristineberg. Lärandet sker i våra lokaler, på vår gård och på olika platser i förskolans närområde, där barnen tillsammans med våra engagerade pedagoger får söka svar på frågor som rör djur, natur och människor. Undervisningen utgår från barnens nyfikenhet, behov och intressen.

Här kan du läsa mer om Tranan.