×
 

Vår inriktning

lekpark med grönt gräs och strålande sol

Uteverksamhet

- vi förlägger en stor del av undervisningen utomhus. Vi har till exempel utedagar med alla barn där vi äter mat utomhus.

Naturvetenskap

- vi utforskar vår närmiljö med ett naturvetenskapligt fokus.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En förskola i Kristineberg med lek och lärande i utemiljö 

På Tranans förskola i Kristineberg på Kungsholmen spenderar vi så mycket tid vi kan utomhus. I vårt närområde har vi gott om spännande miljöer där barnen får leka och lära sig nya saker. Vi tar ofta med oss undervisningen ut, vilket ger fördelar såsom mer rörelse, frisk luft och bättre minne. Under sommarhalvåret brukar vi packa picknickväskan och äta medhavd lunch ute i naturen, någonting som är väldigt uppskattat bland barnen. 

Engagerade pedagoger som sätter barnen i fokus

Hos oss arbetar engagerade och empatiska pedagoger som är måna om att varje barn känner sig tryggt och mår bra. Vi arbetar aktivt för att barnen ska våga ta plats och sätta gränser. Vi lägger även stor vikt vid att lära barnen samspela med varandra på ett bra sätt. På så sätt lägger vi grunden för trygga och självständiga individer med förmågan att skapa goda relationer till andra människor.

Förskolan på Kungsholmen med inriktning på naturvetenskap

Naturvetenskap är en viktig grundbult i vår verksamhet och genomsyrar barnens vardag hos oss på Tranans förskola i Kristineberg. Det naturvetenskapliga lärandet sker i våra lokaler, på vår gård och på olika platser i förskolans närområde, där barnen tillsammans med våra engagerade pedagoger får söka svar på frågor som rör djur, natur och människor. Undervisningen tar avstamp i barnens intressen och behov för att de ska få lära sig nya saker på ett lustfyllt och spännande sätt.


Här kan du läsa mer om Tranan.