×
 

Vår inriktning: Ett hållbart liv

Socialt

Pojke springer på förskola

Rörelse

Vi värnar om att vänja barnen vid fysisk aktivitet och rörelse för att tidigt etablera goda vanor.
Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Språk

Pojke vattnar plantor

Ekologi

Tillsammans med barnen arbetar vi med t.ex. sopsortering, återvinning, kretslopp och för att minska matsvinnet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg introduktion

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Rörelse, glädje och trygghet i fokus på Strandens förskola i Hässelby

På Strandens förskola i Hässelby är vårt största fokus trygga och välmående barn som känner en tillhörighet i barngruppen. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats för alla barn som deltar. Därför arbetar våra pedagoger aktivt för att alla barn ska våga ta plats, samspela med varandra och att varje barn blir utmanat utifrån sina individuella förutsättningar. Vi strävar även efter att inspirera barnen till rörelseglädje för att lägga grunden för ett hälsosamt och aktivt liv.

Den hållbara förskolan i Hässelby Strand 

Vi är övertygande om att framtiden börjar med barnen. Hållbarhetsfrågor är viktigare än någonsin och därför präglar detta barnens vardag hos oss på Strandens förskola i Hässelby Strand. Våra engagerade pedagoger lär barnen om hållbarhetsfrågor på ett roligt och engagerande sätt, som gör att de tidigt får en förståelse för hur vi alla kan bidra till att skapa en mer hållbar värld.

Processinriktat arbete

Alla medarbetare på Strandens förskola i Hässelby Strand arbetar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi anpassar utbildningen utifrån barnens förutsättningar. Vi uppmuntrar barnen att vara nyfikna på sin omvärld och vi utgår i möjligaste mån från barnens intressen i våra olika projekt. På så sätt får barnen en chans att fördjupa sig i olika ämnen i meningsfulla sammanhang, vilket ger dem en bredare förståelse för olika områden.


Här kan du läsa mer om Stranden.