Resultat i Stallmästarens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta och glada över de fina resultat vår verksamhet uppvisar. Hela 98 procent av våra vårdnadshavarna tycker att förskolans pedagoger tar emot på ett välkomnande sätt på morgonen.

Vidare anser 98 procent av vårdnadshavarna att de vuxna på förskolan tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker.

92 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll i förskolan.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.