×

 

Om Stallmästaren

På Stallmästaren arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Grundsynen i det pedagogiska innehållet är en tilltro till barns förmåga. Barnet ska respekteras som en tänkande individ. Målet är att stimulera barnen till att träna alla sina sinnen, att uttrycka sig genom att använda alla sina språk.

Hos oss får barnen göra egna undersökningar för att komma fram till lösningar. Våra pedagoger är aktivt närvarande och inspirerar barnen till att själva söka svar på sina frågor. I allt skapande är det själva processen som är viktigast, inte resultatet.

Mulleverksamhet för femåringar

Under sitt sista år på förskolan erbjuder vi våra femåringar Mulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandet. Tillsammans med Mulleutbildade-pedagoger får barnen åka till Arrie några gånger varje termin. Där får de lära sig hur man ska förhålla sig till naturen, vi tar hand om skräp och pratar om hur vi ska vårda vår planet.

I Mulleverksamheten utforskar vi djur- och naturliv med alla våra sinnen och hela vår kropp. Med hjälp av luppar och förstoringsglas undersöker vi de fynd vi gör, och lär oss att orientera oss i skog och mark genom att lägga märke till olika landmärken. Vi har en lägerplats som vi utgår från när vi ger oss iväg på upptäcktsfärd.

Några gånger per termin kommer Skogsmulle på besök för att leka, sjunga, berätta om naturen och väcka barnens nyfikenhet och känsla för allt levande.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

“Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Lilla sidan

Första tiden på förskolan vistas barnet på vår avdelning för yngre barn mellan 1-3 år. Här får barnet det första spännande mötet med förskolan! Vi arbetar mot målen i vår läroplan med lite extra fokus på trygghet och omsorg, självständighetsutveckling, materialkännedom, sociala relationer, språkutveckling och skapande.

 

Stora sidan

På vår andra avdelning går förskolans äldsta barn som är mellan 3-5 år. Här tillåts barnen ha stort inflytande över verksamheten. Våra miljöer är tillgängliga och stimulerande och utformade efter barnens intressen.  

Vi förfinar våra skapande tekniker och arbetar i projekt där vi utforskar och undersöker tillsammans. Pedagogerna är aktivt deltagande och inspirerar barnen att söka svar på sina frågor. Läroplanens mål genomsyrar vårt arbete. Våra femåringar är med i Friluftsfrämjandets Mulleverksamhet.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.