×
 

Vår inriktning

barn leker inte nudda mark på en lekställning pysslingen förskola lärkan

Uteverksamhet

- Vi förlägger en stor del av undervisningen utomhus och arrangerar utedagar med alla barn där vi äter mat utomhus.

Naturvetenskap

- Vi utforskar vår närmiljö med ett naturvetenskapligt fokus.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Ordentligt med utomhusvistelse

Hos oss på Solstrålens förskola vid Fridhemsplan på Kungsholmen tar vi med oss undervisningen ut i så hög utsträckning vi kan. Med utgångspunkt i läroplanens mål får barnen ta del av roliga och lagom utmanande aktiviteter i utomhusmiljö. Undervisning utomhus ger oss positiva effekter såsom mer rörelse, frisk luft, ökad motivation och bättre arbetsminne. 

En förskola på Fridhemsplan med engagerade pedagoger som sätter barnen i fokus

Vi anser att det är viktigt att alla barn får känna sig inkluderade, trygga och viktiga. Vi vill tidigt ge barnen en god grund för en stark självkänsla och en tro på sig själva. Våra engagerade och empatiska pedagoger bemöter därför alltid barnen med öppenhet, nyfikenhet, respekt och uppmuntran.

Naturvetenskap i fokus på vår förskola på Kungsholmen

På vår förskola på Fridhemsplan är naturvetenskap en viktig hörnsten. Våra pedagoger arbetar aktivt för att barnen ska få en ökad förståelse för samband som rör djur, natur och människor på ett lustfyllt och spännande sätt. Det naturvetenskapliga lärandet sker på olika platser i vårt närområde där barnen gemensamt får utforska naturen och ställa frågor till våra engagerade pedagoger som hjälper dem att hitta svar. Varje avdelning på Solstrålens förskola på Fridhemsplan har en specifik plats som vi återkommer till för att följa naturens gång.


Här kan du läsa mer om Solstrålen.