×
 

lekrum pysslingen förskola solängen

Om Solängen

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Solängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Utforskande och delaktighet är grunden i vår utbildning. 

Vi bär en djup respekt för barnen och deras vilja att utforska världen. Barnens kreativitet, idéer och fantasier driver vårt projektinriktade arbete framåt i riktning mot läroplanens mål. Vi låter olika ämnen leva i växelverkan med varandra sida vid sida. Förbindelser mellan olika ämnen skapar mening och sammanhang. 

Vilken väg vi tar mot målen är vi alla, barn som pedagoger, en del i att finna. Hos oss får barnen möjlighet att i sitt utforskande använda sig av olika uttrycksformer och möjlighet att se saker utifrån olika perspektiv.

Demokrati i vardagen

Genom att reflektera över varandras olika sätt att förstå omvärlden på får barnen möjlighet att leva i demokrati i vardagen. Ord som samarbete, solidaritet och olikhet är viktiga i vår reflektion med barnen i vårt demokrati- och värdegrundsarbete.

Lyssnande, dokumentation och reflektion är viktiga ord i vårt systematiska kvalitetsarbete. Barn, vårdnadshavare och kollegor ‒ alla är vi delar i detta arbete som tillsammans skapar en helhetsbild av vårt nuläge och våra kommande utmaningar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar