×
 

Vår inriktning

Flicka målar med grön färg på förskola

Reggio Emilia-inspirerad förskola

- utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Solängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Huddinge

Solängens förskola i Huddinge är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där vi alltid sätter barnen först. Vi vill uppmuntra barnens kreativitet och deras vilja att utforska världen. Detta gör vi med planerade pedagogiska aktiviteter som varvas med fri lek. Vi arbetar projektinriktat och anpassar vår väg mot läroplanens mål efter barnens intressen och erfarenheter. Hos oss får alla barn synas och höras och våra pedagoger är alltid närvarande på ett aktivt och deltagande sätt för att stötta barnen i deras utveckling.

En förskola i Huddinge där vi jobbar med värdegrunden

På Solängens förskola i Huddinge är demokrati en del av vår vardag. Vi vill att barnen redan från tidig ålder ska få med sig viktiga värdeord såsom samarbete, solidaritet och olikhet och att barnen ska lära sig reflektera över varandras olika sätt att förstå omvärlden. Tillsammans skapar vi en varm och genuin förskola där barnen kan lära sig viktiga värdegrunder såsom empati och respekt. Lyssnande, dokumentation och reflektion är en stor del av vår vardag och vi gör ett gediget kvalitetsarbete för att vår förskola ska vara en trygg plats för både vuxna och barn.

Du får vara med och påverka ditt barns utveckling 

För oss på Solängens förskola i Huddinge är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i ditt barns förskolegång. Därför har vi flera möten såsom utvecklingssamtal, dialogmöten och föräldrasamverkan där du kan dela med dig av dina tankar och idéer om vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om Solängen.