×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Vår verksamhet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss. Det möjliggör en dialog för att samverka kring barnets trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnen uppmuntras att själva berätta och visa med stöd av pedagogerna som finns till hands om det behövs.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår. Som nyinskolad på förskolan följer vi upp med ett inskolningssamtal.

Mitt Pysslingen

Genom vår digitala plattform får du som vårdnadshavare löpande uppdateringar om ditt barns utveckling och lärande i bild och text. Informationen ligger till grund för utvecklingssamtalen.

I Mitt Pysslingen får du även månadsbrev med information om vad avdelningen gjort under perioden som gått och vad som är på gång framåt. Varje månad skickar också förskolans ledningsteam ut ett informationsbrev med aktuell information kopplat till förskolan.

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum där förskolan bjuder in alla vårdnadshavare att delta i förskolans utveckling. Där presenterar vi planer, idéer och nyheter och diskuterar frågor som rör hela förskolan. Vi lyfter även aktuella frågor och funderingar kring utbildningen samt informerar om vårt systematiska kvalitetsarbete.

Årlig kundundersökning

Varje år får du som vårdnadshavare svara på en enkät om hur du upplever förskolans verksamhet. Det här är ett viktigt verktyg för vår utveckling och vi följer alltid upp och analyserar våra resultat.