×
 

Resultat i Söderkullas vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med Söderkulla har gjort skillnad. Siffrorna har stigit för alla frågeställningar jämfört med föregående år. . Vårdnadshavarna rekommenderar verksamheten i mycket hög grad, och är mycket nöjda med förskolan som helhet.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen är trygga och trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med trygghetsvandring, vilket märks i resultatet.

Vi ser även att vårt arbete med att uppmuntra till fysisk aktivitet har gett positiv effekt. På Söderkulla har vi rörelse varje dag med alla barn. Pysslingen arbetar aktivt med att löpande väcka barnens rörelseglädje, exempelvis med temadagen Hela pysslingen rör sig.

Enligt resultatet är det en stimulerande inomhusmiljö och lärmiljö på Söderkulla. Lärmiljön stimulerar barnen till att utvecklas och lära sig mer. Vår kvalitetsledare har varit aktiv i arbetet med lärmiljön, något som har gett effekt.

Vårdnadshavarna är mycket nöjda med hur pedagogerna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Vi jobbar med respekt utifrån vår likabehandlingsplan som säger att alla har rätt till sin åsikt och att göra sig hörd dagligen.

En fråga som sticker ut och där resultatet ökat mest sedan föregående år är att vårdnadshavarna får information om vad som händer på förskolan. Vi arbetar aktivt med kommunikation och kommer att fortsätta ha en öppen dialog med vårdnadshavare.

Söderkullas profil är hållbarhet och vi ser tydligt att arbetet utifrån ett hållbarhetsperspektiv är uppskattat av våra vårdnadshavare.

Vi är stolta över att se goda resultat som visar på att pedagogerna bidrar positivt till barnens inlärning och utveckling. 

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.