×
 

Hej Karen!

Karen arbetar som barnskötare på Söderkulla. Hon anser att mötet med barnen är det viktigaste i sitt arbete.

Namn:: Karen Brovold Jältsäter
Jobbar som:: Barnskötare

  Hej Karin! Vad gör förskolan Söderkulla till en så bra plats för våra barn?

  ‒ För oss på Söderkulla är mötet med barnen det viktigaste. Både det fysiska mötet som präglas av respekt och tillit, men också möten i intressen och utforskande av omvärlden. 

  ‒ Vi tror på att barnen är kompetenta individer och vill lära oss tillsammans med dem.

  Hur länge har du arbetat här?

  ‒ Jag har arbetat inom Pysslingen sedan 2006 men här på Söderkulla har jag varit sedan 2018.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog här på Söderkulla?

  ‒ Att verksamheten aldrig står still och stampar. Vi rör oss framåt och utvecklas hela tiden, i takt med barnens utforskande och ny forskning.

   Hur tänker du kring förskolans inriktning mot hållbarhet, utevistelse och digitala lärmiljöer?

  ‒ Att det är ett intressant och spännande arbetssätt, men också utmanande. Vi provar oss fram tillsammans och reflekterar över det som uppstår.

  ‒ Vi vill att det är barnen som äger sin lärmiljö och att det digitala kan få en naturlig plats i upptäckandet. 

  ‒ Vi trivs med att vara ute i vår fantastiska närmiljö och att kunna arbeta hållbart för framtiden, med hjälp av olika digitala verktyg och hjälpmedel.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Att skapa tillit och visa respekt, precis som med mötet med barnen. Föräldrarna är de som känner sina barn allra bäst och deras synpunkter och idéer skall tas till vara.

  Namn:: Karen Brovold Jältsäter
  Jobbar som:: Barnskötare