×
 

Våra inriktningar

Nyfikenhet

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation och analys av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare.
Flickor skapar på förskola

Relationellt lärande

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas för att vara tydliga och inspirerande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Relationellt lärande i fokus på Smältrullens förskola i Västberga

  Hos oss på Smältrullens förskola i Västberga är relationellt lärande en viktig grundbult som präglar vår undervisning. Relationell pedagogik bygger på en kunskapssyn som går ut på att barn lär sig bäst i samspel med andra i meningsfulla och lustfyllda sammanhang. Våra engagerade pedagoger arbetar därför aktivt med att lyfta barnens tankar och teorier. Vi utformar även aktiviteter och undervisning så att barnen ska få lära sig nya saker tillsammans på ett utforskande och roligt sätt. 

  En förskola i Västberga med utforskande lärmiljöer

  På vår förskola i Västberga får ditt barn vistas i stimulerande miljöer som erbjuder goda möjligheter till utforskande. Vår avdelning består av olika stationer – inomhus såväl som utomhus – som är medvetet utformade för att inspirera och locka till lek och lärande. Vi har till exempel en populär ateljé där barnen får utmana sig själva genom att experimentera med olika uttrycksformer och tekniker inom måleri.

  Reggio Emilia-inspirerad pedagogik 

  På Smältrullen genomsyras den dagliga verksamheten av Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Detta innebär att våra pedagoger ser varje barn som en kompetent individ med en inneboende lust och vilja att ständigt lära och utvecklas. Våra pedagoger arbetar med ett utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och frågeställningar på ett sätt som känns meningsfullt och roligt för dem. Genom pedagogisk dokumentation, som är en viktig del av vårt arbete, synliggör vi barnens lärprocesser och kan hela tiden reflektera över och utveckla våra inlärningsmetoder för ett optimalt och lustfyllt lärande.


  Här kan du läsa mer om Smältrullen.